Föreningen Östermalm

Verksamhet/ändamål:
Föreningen är stadsdelen Östermalms hembygdsförening. Vi ordnar studiebesök och föredrag.
Vi bjuder in ansvariga politiker till diskussion och yttrar oss i frågor som rör stadsdelen.
Antal medlemmar: 410

Postadress:
c/o Ringborg, Valhallavägen 126, 114 41 Stockholm

Kontaktperson: Göran Oljeqvist
Tel: 076 55 55 240, E-post: goran.oljeqvist@gmail.com
Postadress: Linnégatan 39 A, 114 47 Stockholm

Ordförande: Marianne Rietz
E-post: marianne.rietz@tele2.se