Välkommen till Stockholms läns hembygdsförbunds Julkalender

Lucka 22.
Vilken sjö vill Solna hembygdsförening ska bli naturreservat?

1: Råstasjön
X: Lötsjön
2: Brunnsviken