Välkommen till Stockholms läns hembygdsförbunds Julkalender

Lucka 21.
Markims socken ligger i Vallentuna kommun. I socknen bor drygt 300 personer. Markims hembygdsförening har ca 180 av dem som medlemmar. Här ligger också Husby gårds museum. En av bilderna där visar ett firande. Vilket då?

1: Påsk
X: Midsommar
2: Jul