Välkommen till Stockholms läns hembygdsförbunds Julkalender

Lucka 20.
Sotholms härads hembygdsförening
har sin hemvist i:

1: Haninge kommun
X: Nynäshamns kommun
2: Botkyrka kommun