Välkommen till Stockholms läns hembygdsförbunds Julkalender

Lucka 19.
Utö hembygdsförening har mycket information om Utö. Under vilket sekel är Utö kvarn uppförd?

1: 1700-talet
X: 1800-talet
2: 1900-talet

Lyssna gärna på ljudfilerna om Utö här!