Välkommen till Stockholms läns hembygdsförbunds Julkalender

Lucka 17.
Vilken hembygdsförening kan illustreras med hjälp av nedanstående bild?

1: Sjöstaden
X: Norrmalm
2: Skärholmen