Välkommen till Stockholms läns hembygdsförbunds Julkalender

Lucka 16.
I Botkyrka finns en av länets största hällristningar. Hur många skepp finns i ristningen?
>> Slagsta hällristning
Lyssna på ljudfilen ovan.

1: 12
X: 15
2: 17