Välkommen till Stockholms läns hembygdsförbunds Julkalender

Lucka 15.
Vilken färg har hembygds- gården Vita huset i Österåkers hembygdsförening?

1: Vit
X: Röd
2: Blå