Välkommen till Stockholms läns hembygdsförbunds Julkalender

Lucka 14.
Grödinge hembygdsförening har sin hemvist i Vasastugan. Vilken färg har strumporna i Grödinge mansdräkt?

1: Vita
X: Gula
2: Blåa


Vasastugan