Välkommen till Stockholms läns hembygdsförbunds Julkalender

Lucka 13.
Värmdö Skeppslag är en av de hembygdsföreningar som firar lucia. Vem har skrivit texten till luciasången i den här länken?

1: Sigrid Elmblad
X: Arvid Rosén
2: Viktor Rydberg


Luciafirande i Grindstugan.