Välkommen till Stockholms läns hembygdsförbunds Julkalender
Lucka 12.
Össeby hembygdsförening var med i projektet "Till-gängligt landskap för alla". Från vilken tidsepok är Össeby kyrkoruin? Lyssna på ljudfilen här!

1: Forntid
X: Medeltid
2: Nya tiden