Välkommen till Stockholms läns hembygdsförbunds Julkalender
Lucka 11.
Täby hembygdsförening och Täby kommun har ett gemensamt vapen. Från vilken runsten i Runriket är detta kors hämtat?

1: Risbyle
X: Fällbro
2: Jarlabankes bro