Välkommen till Stockholms läns hembygdsförbunds Julkalender
Lucka 10.
I Björkö-Arholma hembygdsförenings logga finns ett segelfartyg. Är det en:

1: Skonare
X: Skonert
2: Brigg


Brigg
Skonare
Skonert