Välkommen till Stockholms läns hembygdsförbunds Julkalender
Lucka 7.
Vilken hembygdsförening disponerar inte hembygdsgården Lerkrogen?

1: Segeltorp
X: Brännkyrka
2: Hägersten